Linux Görev Zamanlama

Merhaba dostlar,
Her seferinde girişi nasıl yapsam diye düşünüyorum. Bu günde girişi atlama kararı aldım :)

Başlayalım.
İlk olarak aşağıdaki komut ile root olalım.
su
Şimdi ise aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştıralım.
crontab -e

Şimdi içerisindeki herşeyi silelim. Serverimiz; 15 Mart 02:10 tarihinde sistemi yeniden başlatsın.
Bu işlem için aşağıdaki satırı ekleyelim dosyamıza.
10 2 15 3 * /sbin/reboot

Şimdi yazdığımız satırı bir tanıyalım. (Soldan Sağa)
10: Dakika (0 - 59)
2: Saat (0 - 23)
15: Gün (1-31)
3:Ay (1-12)
*:Haftanın günü (0-6 Pazar=0)
/sbin/reboot: Çalıştırılacak programın yolu
Şimdi kaydedip kapatalım. Ctrl+O >> Enter >> Ctrl+C
Böylece zamanlamayı yapmış olduk. Şimdi zamanlanmış görevimize bakalım.
crontab -l

Görüldüğü gibi sistem her yıl 15 Mart 02:10 tarihinde resetlenecek. Başka bir görev eklemek isterseniz bir alt satıra yeni görevi ekleyip kaydedip çıkıyorsunuz.

Peki görev listesini resetlemek istersek aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştıramamız yeterlidir.
crontab -r

Bu kadar dostlar. Hepinize kolay gelsin..
#Jack